----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:00 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 01 สิงหาคม 2564

มอบเครื่องบริโภค หมู่10 บ้านนาบุก


#มอบเครื่องบริโภค หมู่10 บ้านนาบุก วันนี้ (อาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบเครื่องบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่ที่ 10 บ้านนาบุก

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19


วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองควาย ประชุมร่วมกัน เพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตำบลหนองควาย พิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผอ.รพสต.บ้านต้นเกว๋น ปลัดอำเภอหางดง ท้องถิ่นอำเภอหางดง จนท.จากสาธารณสุขอำเภอหางดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้า การยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าฯ นายอำเภอหางดง ปลัดอำเภอหางดง สาธารณสุขอำเภอหางดง ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอหางดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางดง นายกเทศมนตรีตำบลหสันผักหวาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ตรวจหาเชื้อ COVID-19


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองควาย อำนวยความสะดวกโดยการจัดสถานที่ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลหนองควาย ตรวจหาเชื้อ COVID-19

อ่านทั้งหมด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแก้ว และ วัดขุนเส


ถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแก้ว และ วัดขุนเส (23 กรกฎาคม 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย นำโดย นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแก้ว และวัดขุนเส เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา และร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อนำไปจัดซื้อชุดสังฆทาน โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์