----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 21:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 04 มีนาคม 2564

โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม)


นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ความความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วม ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์


โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.30 น. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ผ่าน Facebook Live กลุ่ม "กกต.และเทศบาลในเจียงใหม่" โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองควาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ติดตามผู้สมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอกลำดวน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง


ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองควาย จัดประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยได้รับเกียรติจากนายชาญชนินทร์ จินตนา หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต มาบรรยาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 15 มกราคม 2564

รณรงค์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 2564


รณรงค์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน 2564

อ่านทั้งหมด
วันที่ 15 มกราคม 2564

กิจกรรมทำแนวกันไฟ 2564


กิจกรรมทำแนวกันไฟ 2564 กิจกรรมทำแนวกันไฟ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ แห่งที่ 1 บ้านตองกาย (หมู่1 หมู่8 หมู่9) แห่งที่ 2 บ้านฟ่อน (หมู่2 หมู่3 หมู่4) แห่งที่ 3 บ้านหนองควาย (หมู่5 หมู่6 หมู่7) แห่งที่ 4 บ้านหนองควาย (หมู่10 หมู่11 หมู่12)

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์