----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 21:47 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 06 มกราคม 2564

Big Cleaning Day ป้องกันโควิด-๑๙


Big Cleaning Day ป้องกันโควิด-๑๙ วันนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองควาย นำโดย นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานประจำและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" โดยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อทำความสะอาดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ โดยเช็ดแอลกอฮอลล์ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานภายในส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่สัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 ธันวาคม 2563

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ๖๔


เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ๖๔ วันนี้ (อังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอหางดง เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เพื่อส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ และร่วมปล่อยแถว อปพร.และเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 18 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสองข้างทาง ถนนราชพฤกษ์


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสองข้างทาง ถนนราชพฤกษ์ วันนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชาชนจิตอาสาชาวตำบลหนองควายทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน และ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสองข้างบริเวณถนนราชพฤกษ์ โดยเก็บขยะสองข้างทาง ฉีดล้างถนนสองข้างทาง เพื่อความสะอาด เรียบร้อย สวยงามของถนนสองข้างทาง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

อ่านทั้งหมด
วันที่ 05 ธันวาคม 2563

กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์


กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันนี้ (เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563) เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลหนองควายทั้ง 12 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาริมถนนสองข้างทาง เพื่อความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย ทั้งหมด 12 จุด ในบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานขาเข้าและขาออก และ ถนนราชพฤกษ์ขาเข้าและขาออก

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

กีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


กีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 พฤศจิกายน 2563)

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์