----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:04 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day


กิจกรรม Big Cleaning Day วันนี้ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณ ถนนหน้าทางเข้า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี – บ้านฟ่อน โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ สวนพฤษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก, โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนฯ, โครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม, และโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการเก็บขยะสองข้างทาง ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังทัศนียภาพสองข้างทาง เพื่อความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รุ่น2


โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รุ่น2 วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รุ่นที่ 2 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองควาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้เข้าอบรมจาก หมู่ที่ 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 โดยได้รับเกียรติจาก นางเปรม รอดสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารดอกลำดวน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น


โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รุ่น1และ รุ่น2


วันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รุ่นที่ 1 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองควาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้เข้าอบรมจาก หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 โดยได้รับเกียรติจาก นางเปรม รอดสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารดอกลำดวน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน บ้านตองกายเหนือ หมู่ 12


กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ตามโครงการการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์