----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:11 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2563


เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2563 วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 08 กรกฎาคม 2564

ประชุมโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข


วันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) คณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมประชุม ครั้งที่ 2 /2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 07 กรกฎาคม 2564

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564


ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สายมา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา และ คณะผู้บริหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 กรกฎาคม 2564

มอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


มอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันนี้ 6 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองควาย ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่3/2564


ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่3/2564 วันนี้ (29 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย (ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย) พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนา ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์