----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:14 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25 มิถุนายน 2564

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รร.บ้านฟ่อน รร.บ้านสันป่าสัก


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รร.บ้านฟ่อน รร.บ้านสันป่าสัก วันนี้ (25 มิถุนายน 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ร่วมกับเยาวชนโรงเรียนบ้านฟ่อนหมู่ที่ 2 และโรงเรียนบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 โดยการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย นายสมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรี และ นายอุดม สมจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย การกล่าวคำปฏิญาณตน รับชมวีทีอาร์ และการเล่นเกมส์ตอบคำถามพร้อมรับของรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด

อ่านทั้งหมด
วันที่ 23 มิถุนายน 2564

อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติดเตียงตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2564 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 มิถุนายน 2564

โครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อโควิด19 ระลอกใหม่


โครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อโควิด19 ระลอกใหม่ วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองควาย อาคารดอกลำดวน โดยมี นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน อสม. เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นางนงนุช เพ็ญพัฒนากุล ปลัดอำเภอหางดง, นายสราวุธ สร้อยอินต๊ะ สาธารณสุขอำเภอหางดง, พท.ณัฐพล ขันแข่งบุญ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.ต้นเกว๋น, ภญ.ศิริลักษณ์ นานาวิชิต เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.หางดง

อ่านทั้งหมด
วันที่ 09 มิถุนายน 2564

ประชุมโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข


ประชุมโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษา นายกฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมประชุมกับ นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโส อำเภอหางดง ตัวแทนจากโรงพยาบาลหางดง สาธารณสุขอำเภอหางดง และ รพ.สต.ต้นเกว๋น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 04 มิถุนายน 2564

โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (เลี้ยงผีฝายเปา)


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (เลี้ยงผีฝายเปา) วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย มอบหมายให้ นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรี นาย สมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรี นายอุดม สมจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (เลี้ยงผีฝายเปา) ณ บริเวณฝายเปาหมู่ที่ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์