----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 19 มิถุนายน 2564   เวลา 22:03 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560วันที่ : 30 ตุลาคม 2560   โพสต์โดย : admin

เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันเอกสารเพิ่มเติม

2560 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์