----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 08:11 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

ประชาสัมพันธ์การกำหนดแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหนองควายวันที่ : 18 มิถุนายน 2561   โพสต์โดย : admin

กำหนดแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหนองควาย เช่น ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง การดำเนินงานคลินิกช่าง กองช่าง ขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน สำนักปลัดเทศบาล เป็นเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์