----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 8 ธันวาคม 2564   เวลา 11:37 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่รับเงินผ่านธนาคารวันที่ : 26 ธันวาคม 2562   โพสต์โดย : admin

หากท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเงิน จากรับด้วยตนเอง เปลี่ยนแปลงเป็นโอนผ่านบัญชีธนาคาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย ในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้ - สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - สำเนาบัตรประชาชน #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 053-125070 ต่อ101เอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์