----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 8 ธันวาคม 2564   เวลา 11:38 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563   โพสต์โดย : admin

เทศบาลตำบลหนองควาย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย โดยสามารถขอรับแบบคำขอได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควายหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ http://www.nongkhwai.go.th และให้ยื่นคำขอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควายก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเอกสารเพิ่มเติม

ประกาศสภา แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์