----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 9 ธันวาคม 2564   เวลา 04:55 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันที่ : 28 มีนาคม 2563   โพสต์โดย : admin

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เฝ้าระวังตนเองและคนรอบข้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้วยพลังสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เอกสารเพิ่มเติม

จดหมายเปิดผนึก แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์