----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 9 ธันวาคม 2564   เวลา 04:40 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเยียวยาผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019วันที่ : 21 เมษายน 2563   โพสต์โดย : admin

ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษี เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ขยายกำหนดเวลานำส่งแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้ผู้ประกอบการ อีกทั้งได้ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเอกสารเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ สรรพากร แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์