----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16:28 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติดวันที่ : 09 เมษายน 2563   โพสต์โดย : admin

พื้นที่ในครอบครัวอาจเป็นพื้นที่เล็กๆแต่สำคัญมากกว่าที่คิด เพราะกว่าร้อยละ 15 ของผู้ใช้ยาเสพติดมีปัญหามาจากสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว นอกจากนี้หากคนในครอบครัวใช้หรือขายยาเสพติด ก็มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวคือวัคซีนเข็มแรกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว มาร่วมกันดูแลบุตรหลาน สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยหลัก 10 สร้าง โดย นพ. ทรงเกียรติ ปิยะกะเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์