----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 19 มิถุนายน 2564   เวลา 21:42 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่วันที่ : 08 พฤษภาคม 2563   โพสต์โดย : admin

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ "การปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในยุคโควิด" ให้แก่ประชาชน หรือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 100 คน (แบ่งเป็น 10 รุ่น ฝึกจำนวน 10 คนต่อรุ่น รุ่นละ 10 วัน) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563เอกสารเพิ่มเติม

CCF08052563 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์