----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 9 ธันวาคม 2564   เวลา 04:21 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่วันที่ : 08 พฤษภาคม 2563   โพสต์โดย : admin

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ "การปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในยุคโควิด" ให้แก่ประชาชน หรือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 100 คน (แบ่งเป็น 10 รุ่น ฝึกจำนวน 10 คนต่อรุ่น รุ่นละ 10 วัน) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563เอกสารเพิ่มเติม

CCF08052563 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์