----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 8 ธันวาคม 2564   เวลา 10:40 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง ช่วง COVID-19วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563   โพสต์โดย : admin

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในช่วงปกติ โดยเพิ่มทางเลือกในการขอรับบริการประชาชนด้วยวิธีการนัดจดทะเบียนล่วงหน้าในระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์