----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 8 ธันวาคม 2564   เวลา 11:08 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

เทศบาลตำบลหนองควาย เปิดช่องทาง E-service คลินิกช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาขอใช้บริการวันที่ : 01 กรกฎาคม 2563   โพสต์โดย : admin

เทศบาลตำบลหนองควาย เปิดช่องทาง E-service คลินิกช่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาขอใช้บริการ ในการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และบริการอื่นๆ โดยการสแกน QR Code เพื่อเพิ่ม กองช่าง ทต.หนองควาย เป็นเพื่อนใน Line แล้วแจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลต่างๆเอกสารเพิ่มเติม

รูปภาพ1 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์