----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 9 ธันวาคม 2564   เวลา 05:36 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ร่วมฟังบรรยายให้ความรู้โดย กกต.จังหวัดเชียงใหม่วันที่ : 26 มกราคม 2564   โพสต์โดย : admin

เทศบาลตำบลหนองควาย ขอเชิญชวนผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ร่วมฟังบรรยายให้ความรู้โดย กกต.จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และกฎหมาย ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์