----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 20:18 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์วันที่ : 19 มีนาคม 2564   โพสต์โดย : admin

#แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ด่วน!!! ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลาแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือก่อนเลือกตั้ง 7 วัน และ หลังเลือกตั้ง 7 วันเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์