----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 15:58 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

Big Cleaning Day ป้องกันโควิด-๑๙วันที่ : 06 มกราคม 2564   โพสต์โดย : admin

Big Cleaning Day ป้องกันโควิด-๑๙ วันนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองควาย นำโดย นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานประจำและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" โดยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อทำความสะอาดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ โดยเช็ดแอลกอฮอลล์ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานภายในส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่สัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์