----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16:37 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2564   โพสต์โดย : admin

ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองควาย จัดประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยได้รับเกียรติจากนายชาญชนินทร์ จินตนา หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต มาบรรยาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์