----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 9 ธันวาคม 2564   เวลา 04:35 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก (6 พฤษภาคม 2564)วันที่ : 06 พฤษภาคม 2564   โพสต์โดย : admin

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก (6 พฤษภาคม 2564) เทศบาลตำบลหนองควายเปิดการประชุมสภาครั้งแรก หลังประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายและนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายและนายกเทศมนตรีตำบลหนองควายแล้วตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น ในวันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ผู้ได้รับมอบอำนาจได้เรียกประชุมและเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งแรก โดยมี นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอหางดง นางสาวสไบพรรณ์ เทพวรรณ์ ท้องถิ่นอำเภอหางดงและนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งแรก เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายได้ปฏิญาณตนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ และเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ซึ่งผลปรากฏว่า นายทวีวัฒน์ สายมา ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย นางสาวยุพิน ค้าขาย ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย และ นางขันแก้ว บัวเหลือง ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์