----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 13:41 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563   โพสต์โดย : admin

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารดอกลำดวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองควาย

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์