----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 12:59 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งที่2/2564วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564   โพสต์โดย : admin

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายครั้งที่2/2564 ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม วันอังคาร ที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโีรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์