----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:00 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITAวันที่ : 18 มีนาคม 2564   โพสต์โดย : admin

โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลหนองควาย โดยนายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้ เทศบาลตำบลหนองควายสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมของเทศบาลตำบลหนองควาย ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์