----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:11 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564   โพสต์โดย : admin

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควายเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์