----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16:30 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงวันที่ : 02 พฤศจิกายน 2563   โพสต์โดย : admin

วันจันทร์ ที่2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ณ อาคารดอกลำดวน เทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์