----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 14:49 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม)วันที่ : 20 ตุลาคม 2563   โพสต์โดย : admin

โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดอบรมโครงการ คุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบและบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อจ้าง และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วมเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์