----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 15:04 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

โครงการคลินิกช่าง “อู้จ๋าประสาสล่า พูดจาภาษาช่าง”วันที่ : 05 ตุลาคม 2563   โพสต์โดย : admin

โครงการคลินิกช่าง “อู้จ๋าประสาสล่า พูดจาภาษาช่าง” ทางเทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดทำโครงการคลินิกช่าง “อู้จ๋าประสาสล่า พูดจาภาษาช่าง” ในวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงานก่อสร้าง การควบคุมงานและตรวจสอบสภาพงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง การร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วม โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์