----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 05:57 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภควันที่ : 18 พฤษภาคม 2564   โพสต์โดย : admin

เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ในตำบลหนองควาย ประจำปี 2564 เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองควาย ให้ปราศจากโรคภัยที่มากับน้ำอุปโภคบริโภคที่ไม่สะอาด รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลหนองควาย โดยจะได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย จำนวน 2 ระบบ คือ ระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย และระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านขุนแส ในวันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.เอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์