----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 05:48 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

โครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อโควิด19 ระลอกใหม่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564   โพสต์โดย : admin

โครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อโควิด19 ระลอกใหม่ วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองควาย อาคารดอกลำดวน โดยมี นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน อสม. เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นางนงนุช เพ็ญพัฒนากุล ปลัดอำเภอหางดง, นายสราวุธ สร้อยอินต๊ะ สาธารณสุขอำเภอหางดง, พท.ณัฐพล ขันแข่งบุญ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.ต้นเกว๋น, ภญ.ศิริลักษณ์ นานาวิชิต เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.หางดงเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์