----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 05:59 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)วันที่ : 23 มิถุนายน 2564   โพสต์โดย : admin

อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติดเตียงตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2564 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์