----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 06:01 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นวันที่ : 16 กรกฎาคม 2564   โพสต์โดย : admin

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์