----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 06:10 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

กิจกรรม Big Cleaning Dayวันที่ : 20 กรกฎาคม 2564   โพสต์โดย : admin

กิจกรรม Big Cleaning Day วันนี้ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณ ถนนหน้าทางเข้า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี – บ้านฟ่อน โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ สวนพฤษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก, โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนฯ, โครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม, และโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการเก็บขยะสองข้างทาง ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังทัศนียภาพสองข้างทาง เพื่อความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์