----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 22:07 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 14 พฤษภาคม 2564
2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563 14 พฤษภาคม 2564
4 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนเมษายน 2564 12 พฤษภาคม 2564
5 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 29 เมษายน 2564
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 27 เมษายน 2564
7 แบบรายงานสถิติและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 26 เมษายน 2564
8 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 20 เมษายน 2564
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 16 เมษายน 2564
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63- มี.ค. 64) 16 เมษายน 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์