----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 2 สิงหาคม 2564   เวลา 23:32 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News รายงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลหนองควาย

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 16 กรกฎาคม 2564
2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โอนครั้งที่ 18/2564 07 กรกฎาคม 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 05 กรกฎาคม 2564
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 01 กรกฎาคม 2564
5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 17/2564 22 มิถุนายน 2564
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 15/2564 25 พฤษภาคม 2564
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2564 25 พฤษภาคม 2564
8 ประกาศการโอนเงินงบประมาณครั้งที่ 14/2564 21 พฤษภาคม 2564
9 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 14 พฤษภาคม 2564
10 สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์