----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:28 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2564 05 ตุลาคม 2564
2 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองควาย 17 กันยายน 2564
3 แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 03 กันยายน 2564
4 แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 03 กันยายน 2564
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 16 กรกฎาคม 2564
6 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โอนครั้งที่ 18/2564 07 กรกฎาคม 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 05 กรกฎาคม 2564
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 01 กรกฎาคม 2564
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 17/2564 22 มิถุนายน 2564
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 15/2564 25 พฤษภาคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์