----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 07:46 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
91 ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563 05 พฤศจิกายน 2562
92 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม62) 04 พฤศจิกายน 2562
93 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562
94 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2562
95 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 30 ตุลาคม 2562
96 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 ตุลาคม 2562
97 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 21 ตุลาคม 2562
98 รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปี 2562 15 ตุลาคม 2562
99 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ตุลาคม 2562
100 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ตุลาคม 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์