----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 07:32 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
101 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 07 ตุลาคม 2562
102 ประกาศเรื่องนโยบายให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2563 04 ตุลาคม 2562
103 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562
104 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01 ตุลาคม 2562
105 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 24 กันยายน 2562
106 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 20 กันยายน 2562
107 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 30 สิงหาคม 2562
108 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 29 สิงหาคม 2562
109 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 13 สิงหาคม 2562
110 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 19 กรกฎาคม 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์