----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 13:28 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
121 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 04 มกราคม 2562
122 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ตุลาคม 2561
123 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2561 30 ตุลาคม 2561
124 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 ตุลาคม 2561
125 รายงานความถี่การพัฒนาบุคคลด้านการฝึกอบรมรายบุคคล ประจำปีงบฯ 2561 24 ตุลาคม 2561
126 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ตุลาคม 2561
127 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 18 ตุลาคม 2561
128 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2561
129 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ตุลาคม 2561
130 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ครึ่งปีแรก2562) 05 ตุลาคม 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์