----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 20 มกราคม 2565   เวลา 04:46 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
121 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2563
122 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03 มกราคม 2563
123 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนธันวาคม62) 03 มกราคม 2563
124 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
125 รางานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
126 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 13 ธันวาคม 2562
127 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนพฤศจิกายน62) 03 ธันวาคม 2562
128 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 22 พฤศจิกายน 2562
129 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลหนองควาย 19 พฤศจิกายน 2562
130 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 05 พฤศจิกายน 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์