----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 14:55 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
131 รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปี 2562 15 ตุลาคม 2562
132 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ตุลาคม 2562
133 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ตุลาคม 2562
134 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 07 ตุลาคม 2562
135 ประกาศเรื่องนโยบายให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2563 04 ตุลาคม 2562
136 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562
137 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 01 ตุลาคม 2562
138 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 24 กันยายน 2562
139 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 20 กันยายน 2562
140 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 30 สิงหาคม 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์