----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 13:07 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
131 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ตุลาคม 2561
132 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบฯ 2561 01 ตุลาคม 2561
133 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561(เพิ่มเติม) 01 ตุลาคม 2561
134 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 01 ตุลาคม 2561
135 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปี 2561 28 กันยายน 2561
136 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2561
137 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3) 20 สิงหาคม 2561
138 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
139 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 07 พฤษภาคม 2561
140 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 6 เดือน 23 เมษายน 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์