----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:46 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
151 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 19 ธันวาคม 2560
152 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลหนองควาย 17 พฤศจิกายน 2560
153 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) 06 พฤศจิกายน 2560
154 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบฯ พ.ศ.2561 31 ตุลาคม 2560
155 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 31 ตุลาคม 2560
156 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 30 ตุลาคม 2560
157 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564) 30 ตุลาคม 2560
158 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ตุลาคม 2560
159 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 16 ตุลาคม 2560
160 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 11 ตุลาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์