----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16:29 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
151 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 13 มีนาคม 2562
152 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08 มกราคม 2562
153 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 04 มกราคม 2562
154 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ตุลาคม 2561
155 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี2561 30 ตุลาคม 2561
156 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 ตุลาคม 2561
157 รายงานความถี่การพัฒนาบุคคลด้านการฝึกอบรมรายบุคคล ประจำปีงบฯ 2561 24 ตุลาคม 2561
158 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ตุลาคม 2561
159 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 18 ตุลาคม 2561
160 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์