----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16:13 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
161 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ตุลาคม 2561
162 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ครึ่งปีแรก2562) 05 ตุลาคม 2561
163 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ตุลาคม 2561
164 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบฯ 2561 01 ตุลาคม 2561
165 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561(เพิ่มเติม) 01 ตุลาคม 2561
166 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 01 ตุลาคม 2561
167 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปี 2561 28 กันยายน 2561
168 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2561
169 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3) 20 สิงหาคม 2561
170 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์