----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:32 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
161 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 10 ตุลาคม 2560
162 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 06 ตุลาคม 2560
163 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ครึ่งปีแรก2561) 03 ตุลาคม 2560
164 แผนพัฒนาบุคลากร(2561-2563) 29 กันยายน 2560
165 แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563) 29 กันยายน 2560
166 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 กันยายน 2560
167 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 22 กันยายน 2560
168 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 18 กันยายน 2560
169 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 กันยายน 2560
170 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06 กันยายน 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์