----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 06:02 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
181 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08 มกราคม 2561
182 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 ธันวาคม 2560
183 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 19 ธันวาคม 2560
184 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลหนองควาย 17 พฤศจิกายน 2560
185 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) 06 พฤศจิกายน 2560
186 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบฯ พ.ศ.2561 31 ตุลาคม 2560
187 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 31 ตุลาคม 2560
188 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 30 ตุลาคม 2560
189 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(2561-2564) 30 ตุลาคม 2560
190 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ตุลาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์