----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16:35 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
11 แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 03 กันยายน 2564
12 แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 03 กันยายน 2564
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 16 กรกฎาคม 2564
14 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โอนครั้งที่ 18/2564 07 กรกฎาคม 2564
15 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 05 กรกฎาคม 2564
16 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 01 กรกฎาคม 2564
17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 17/2564 22 มิถุนายน 2564
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2564 25 พฤษภาคม 2564
19 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 15/2564 25 พฤษภาคม 2564
20 ประกาศการโอนเงินงบประมาณครั้งที่ 14/2564 21 พฤษภาคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์