----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:49 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
11 แบบรายงานสถิติและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 26 เมษายน 2564
12 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 20 เมษายน 2564
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 16 เมษายน 2564
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63- มี.ค. 64) 16 เมษายน 2564
15 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่2 ประจำปีงบ 2564 09 เมษายน 2564
16 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนมีนาคม 2564 08 เมษายน 2564
17 การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 02 เมษายน 2564
18 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 04 มีนาคม 2564
19 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
20 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนมกราคม 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์