----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 06:00 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
191 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 16 ตุลาคม 2560
192 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 11 ตุลาคม 2560
193 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 10 ตุลาคม 2560
194 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 06 ตุลาคม 2560
195 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ครึ่งปีแรก2561) 03 ตุลาคม 2560
196 แผนพัฒนาบุคลากร(2561-2563) 29 กันยายน 2560
197 แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563) 29 กันยายน 2560
198 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 กันยายน 2560
199 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 22 กันยายน 2560
200 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 18 กันยายน 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์