----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 20 มกราคม 2565   เวลา 04:45 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
211 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 กันยายน 2560
212 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 22 กันยายน 2560
213 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 18 กันยายน 2560
214 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 กันยายน 2560
215 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06 กันยายน 2560
216 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 03 กรกฎาคม 2560
217 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 27 มิถุนายน 2560
218 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 16 มีนาคม 2560
219 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบฯ พ.ศ.2560 31 ตุลาคม 2559
220 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 20 ตุลาคม 2559

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์