----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:34 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
21 รายงานการประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2563 02 กุมภาพันธ์ 2564
22 ประกาศแผน โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคสล. 22 มกราคม 2564
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2564 21 มกราคม 2564
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข (ฉบับที่ 15) พ.ศ 2564 12 มกราคม 2564
25 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนธันวาคม 2563 04 มกราคม 2564
26 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 04 ธันวาคม 2563
27 การวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563
28 แผนการตรวจสอบประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 30 พฤศจิกายน 2563
29 การวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563
30 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์