----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:08 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
41 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2563 30 ตุลาคม 2563
42 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 29 ตุลาคม 2563
43 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 27 ตุลาคม 2563
44 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566 26 ตุลาคม 2563
45 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ตุลาคม 2563
46 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 26 ตุลาคม 2563
47 ประกาศแผนจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 21 ตุลาคม 2563
48 โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองควาย 15 ตุลาคม 2563
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 15 ตุลาคม 2563
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 02 ตุลาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์