----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 15:16 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
61 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 29 ตุลาคม 2563
62 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 27 ตุลาคม 2563
63 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 26 ตุลาคม 2563
64 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564-2566 26 ตุลาคม 2563
65 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 26 ตุลาคม 2563
66 ประกาศแผนจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 21 ตุลาคม 2563
67 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2563 21 ตุลาคม 2563
68 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 15 ตุลาคม 2563
69 โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองควาย 15 ตุลาคม 2563
70 โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองควาย 2563 14 ตุลาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์