----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 13:31 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
61 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนมิถุนายน63) 03 กรกฎาคม 2563
62 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 26 มิถุนายน 2563
63 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนพฤษภาคม63) 05 มิถุนายน 2563
64 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 20 พฤษภาคม 2563
65 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 08 พฤษภาคม 2563
66 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนเมษายน63) 01 พฤษภาคม 2563
67 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2563
68 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 24 เมษายน 2563
69 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 21 เมษายน 2563
70 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563(รอบ 6 เดือน) 20 เมษายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์