----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 2 สิงหาคม 2564   เวลา 22:37 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News รายงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลหนองควาย

การประกาศสอบราคา


ลำดับรายการวันที่ประกาศ
1 ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย 30 กรกฎาคม 2564
2 ประกาศราคากลางโครงการสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย 29 กรกฎาคม 2564
3 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 14 มิถุนายน 2564
4 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 14 มิถุนายน 2564
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.200- 25 กุมภาพันธ์ 2564
6 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยมูลฝอย ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 256 30 ตุลาคม 2563
7 ประกาศเก็บ ขน และกำจัดขยะ ปี 2564 30 ตุลาคม 2563
8 ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง ปี 2564 01 ตุลาคม 2563
9 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ม.7) 23 กันยายน 2563
10 ประกาศประกวดราคา เจาะบ่อบาดาล ม.7 e-bid 23 กันยายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์