----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:39 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศ
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 01 เมษายน 2564
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะ ขายทอดตลาด 6-2-64 06 กุมภาพันธ์ 2564
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 31 มกราคม 2564
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
6 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างสะพานเชื่อมสาธารณะ 4-12-63 04 ธันวาคม 2563
7 ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-12-63 (2) 03 ธันวาคม 2563
8 ประกาศผู้ชนะรางระบายน่ำคสล.บริเวณคลองชลประทาน FTO ฝั่งซ้าย บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 ( 3-12-63 ) 03 ธันวาคม 2563
9 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ ซอย 8 (1-12-63) 01 ธันวาคม 2563
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์