----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 18 กันยายน 2564   เวลา 06:04 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง กำหนดวันประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศ
11 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 05 มกราคม 2564
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
13 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างสะพานเชื่อมสาธารณะ 4-12-63 04 ธันวาคม 2563
14 ประกาศผู้ชนะรางระบายน่ำคสล.บริเวณคลองชลประทาน FTO ฝั่งซ้าย บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 ( 3-12-63 ) 03 ธันวาคม 2563
15 ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-12-63 (2) 03 ธันวาคม 2563
16 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ ซอย 8 (1-12-63) 01 ธันวาคม 2563
17 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 01 ธันวาคม 2563
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
19 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยหลังวัดตองกาย หมู่ที่ 12 ( 27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
20 ประกาศผู้ชนะขยายไหล่ถนนคสล.และเทลานคสล. สุสานบ้านเหมืองกุง ม.7 ( 27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์