----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:24 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศ
11 ประกาศผู้ชนะ รางระบายน้ำคสล. บริเวณถนนสายหลักฝั่งซ้าย บ้านไร่-กองขิง หมู่ที่ 3 (27-11-63) 27 พฤศจิกายน 2563
12 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
13 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยหลังวัดตองกาย หมู่ที่ 12 ( 27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
14 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 (27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
15 ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำรูปตัววี ม.2 ซอย 13 (27-11-63) 27 พฤศจิกายน 2563
16 ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำคสล.ถนนสายหลักฝั่งขวาเชื่อมสี่แยกวัดดอยแก้ว บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 ( 27-1 27 พฤศจิกายน 2563
17 ประกาศผู้ชนะขยายไหล่ถนนคสล.และเทลานคสล. สุสานบ้านเหมืองกุง ม.7 ( 27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
18 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยเชื่อมถนนราชพฤกษ์ บ้านตองกาย หมู่ที่ 12 (27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
19 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอยภายในหมู่บ้าน บ้านขุนเส หมู่ 8 ( 27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์