----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 18 กันยายน 2564   เวลา 05:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง กำหนดวันประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศ
21 ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 (27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
22 ประกาศผู้ชนะ รางระบายน้ำคสล. บริเวณถนนสายหลักฝั่งซ้าย บ้านไร่-กองขิง หมู่ที่ 3 (27-11-63) 27 พฤศจิกายน 2563
23 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอยภายในหมู่บ้าน บ้านขุนเส หมู่ 8 ( 27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
24 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยเชื่อมถนนราชพฤกษ์ บ้านตองกาย หมู่ที่ 12 (27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
25 ประกาศผู้ชนะขยายไหล่ถนนคสล.และเทลานคสล. สุสานบ้านเหมืองกุง ม.7 ( 27-11-63 ) 27 พฤศจิกายน 2563
26 ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำคสล.ถนนสายหลักฝั่งขวาเชื่อมสี่แยกวัดดอยแก้ว บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 ( 27-1 27 พฤศจิกายน 2563
27 ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำรูปตัววี ม.2 ซอย 13 (27-11-63) 27 พฤศจิกายน 2563
28 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจ้างเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 16 พฤศจิกายน 2563
29 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 02 พฤศจิกายน 2563
30 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์