----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 2 สิงหาคม 2564   เวลา 23:16 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News รายงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลหนองควาย

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการในเทศบัญญัติ ประจำปี 2564 จำนวน 20 โครงการ 19 กรกฎาคม 2564 2564
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7,500 ซีซี หรือ 04 กรกฎาคม 2564 2564
3 ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดตองกาย หมู่12 07 มิถุนายน 2564 2564
4 ประกาศราคากลาง ขยะ 07 มิถุนายน 2564 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 17 มีนาคม 2564 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2564
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคสล.ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.200-03 แยกทางหลวงหมายเลข12 25 มกราคม 2564 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะสะพานเชื่อมสาธารณะ 04 ธันวาคม 2563 2560
9 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสะพานเชื่อมทางสาธารณะกับถนนราชพฤกษ์บริเวณข้าง 04 ธันวาคม 2563 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะรางระบายน้ำคลองชลประทาน FTO 03 ธันวาคม 2563 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์