----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 17:15 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินเหลือจ่าย) 06 กันยายน 2564 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย 31 สิงหาคม 2564 2564
3 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการในเทศบัญญัติ ประจำปี 2564 จำนวน 20 โครงการ 19 กรกฎาคม 2564 2564
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7,500 ซีซี หรือ 04 กรกฎาคม 2564 2564
5 ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดตองกาย หมู่12 07 มิถุนายน 2564 2564
6 ประกาศราคากลาง ขยะ 07 มิถุนายน 2564 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 17 มีนาคม 2564 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2564
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคสล.ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.200-03 แยกทางหลวงหมายเลข12 25 มกราคม 2564 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะสะพานเชื่อมสาธารณะ 04 ธันวาคม 2563 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์